Přeskočit navigaci

Rada

Prezident

Doc. RNDr. Jana TALAŠOVÁ, CSc., Univerzita Palackého Olomouc, jana.talasova@upol.cz (9/2015-9/2017)


Viceprezidenti

Doc. Mgr. Ing. Martin DLOUHÝ, Dr. MSc., FIS VŠE Praha, dlouhy@vse.cz
(9/2015-9/2017)

Doc. Dr. Ing. Miroslav PLEVNÝ, Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, plevny@fek.zcu.cz
(9/2015-9/2017)


Členové rady

Doc. RNDr. Helena Brožová, CSc., PEF ČZU Praha, brozova@pef.czu.cz
(9/2015-9/2021)

Prof. RNDr. Ing. Petr FIALA, MBA, CSc., FIS VŠE Praha, pfiala@vse.cz
(9/2011-9/2017)

Prof. Ing. Josef JABLONSKÝ, CSc., FIS VŠE Praha, jablon@vse.cz
(9/2015-9/2021)

Doc. RNDr. Ing. Miloš KOPA, Ph.D., MFF UK, kopa@karlin.mff.cuni.cz
(9/2015-9/2021)

Prof. RNDr. Jaroslav RAMÍK, CSc., OPF Slezská univerzita, ramik@opf.slu.cz
(9/2015-9/2021)

Prof. RNDr. Milan VLACH, DrSc., MFF UK, milan.vlach@mff.cuni.cz
(9/2013-9/2019)

tajemník společnosti
Doc. Ing. Jan FÁBRY, Ph.D., FIS VŠE Praha, fabry@vse.cz
(9/2015-9/2017)

pokladník
Ing. Martina KUNCOVÁ, Ph.D., FIS VŠE Praha, kuncovam@vse.cz
(9/2016-9/2017)


 

Správce stránekÚvod | Aktuality | Rada